NAH Forum Almere overleg


Evenementgegevens


In ons overleg komen de volgende onderwerpen aan bod:
– OCO project “Voor en door NAH Forum” gesubsidieerd door ministerie van VWS
– NAH Nazorg en StrokeUnit Flevoziekenhuis (hoe nu verder na vertrek Ingrid den Besten)
– NAH Zorgpad Almere (actualiseren en complementeren)
– Suïcide preventie (vooral voor NAHers een heikel punt)
– Armoede bestrijding Almere
– Voorlichting / gastlessen NAH bij ROC en Windesheim en andere scholen
– Toekomst van het NAH Forum Almere (en uitbreiding naar andere regio’s)
– NAH netwerkoverleggen / project casemanagers hersenletsel
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen, de agenda volgt later.