NAH Forum heeft een dialoogbijeenkomst bij het Leger des Heils gegeven